Zang altijd vanaf hoger gelegen post, graag een paaltje. Ooijpolder, april 2005. - foto: Harvey van Diek
Roodborsttapuit
Saxicola rubicola - European Stonechat