Fenologie

Je ziet hier het voorkomen van soorten gebaseerd op de tellingen van dit telproject.
Hiermee kun je inzicht krijgen in welke periode je bepaalde soorten kunt verwachten. Van wit (niet waargenomen) naar donkerrood (meest waargenomen)
jan
feb
mar
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Soort Aanw *
Aalscholver 7.64%                                                                        
Aardmuis 0%                                                                        
Alpenwatersalamander 0.05%                                                                        
Appelvink 2.32%                                                                        
Argusvlinder 0.36%                                                                        
Atalanta 21.72%                                                                        
Azuurwaterjuffer 4.62%                                                                        
Baardman 0%                                                                        
Barmsijs (Grote of Kleine) 0.09%                                                                        
Bastaardkikker 0.01%                                                                        
Beflijster 0.04%                                                                        
Bergeend 0.35%                                                                        
Bever 0.01%                                                                        
Bladkoning 0.01%                                                                        
Blauwborst 0%                                                                        
Blauwe Breedscheenjuffer 0.51%                                                                        
Blauwe Glazenmaker 3.77%                                                                        
Blauwe Kiekendief 0.1%                                                                        
Blauwe Pauw 0%                                                                        
Blauwe Reiger 12.45%                                                                        
Bloedrode Heidelibel 1.43%                                                                        
Boerenzwaluw 6.33%                                                                        
Bokje 0%                                                                        
Bontbekplevier 0%                                                                        
Bonte Strandloper 0%                                                                        
Bonte Vliegenvanger 0.85%                                                                        
Bont Zandoogje 12.77%                                                                        
Boomblauwtje 9.99%                                                                        
Boomkikker 0.05%                                                                        
Boomklever 8.31%                                                                        
Boomkruiper 8.7%                                                                        
Boomleeuwerik 0.1%                                                                        
Boommarter 0.01%                                                                        
Boompieper 0.25%                                                                        
Boomvalk 0.31%                                                                        
Bosmuis 5.89%                                                                        
Bosrietzanger 0.07%                                                                        
bosspitsmuis spec. 0.02%                                                                        
Bosuil 1.85%                                                                        
Braamsluiper 0.62%                                                                        
Brandgans 0.92%                                                                        
Brilduiker 0%                                                                        
Bruin Blauwtje 0.31%                                                                        
Bruine Glazenmaker 0.4%                                                                        
Bruine Kiekendief 0.43%                                                                        
Bruine Kikker 18.32%                                                                        
Bruine Korenbout 0.17%                                                                        
Bruine Rat 2.51%                                                                        
Bruine Winterjuffer 0.47%                                                                        
Bruinrode Heidelibel 2.83%                                                                        
Bruin Zandoogje 2.26%                                                                        
Buizerd 11.09%                                                                        
Bunzing 0.02%                                                                        
canadese gans spec. 0.93%                                                                        
Casarca 0%                                                                        
Cetti's Zanger 0.02%                                                                        
Citroenvlinder 15.34%                                                                        
Dagpauwoog 14.35%                                                                        
Damhert 0.02%                                                                        
Das 0.05%                                                                        
Distelvlinder 3.74%                                                                        
Dodaars 0.15%                                                                        
Draaihals 0%                                                                        
Dwergmeeuw 0%                                                                        
Dwergmuis 0%                                                                        
Dwergspitsmuis 0%                                                                        
dwergvleermuis spec. 1.7%                                                                        
echte libel (onbekend) 0.04%                                                                        
Eekhoorn 9.29%                                                                        
Eend spec. 0.01%                                                                        
Egel 12.21%                                                                        
Eikenpage 0.17%                                                                        
Ekster 64.81%                                                                        
Engelse Kwikstaart 0%                                                                        
Europese Kanarie 0.01%                                                                        
Fazant 2.61%                                                                        
Fitis 1.23%                                                                        
Fluiter 0%                                                                        
Franjestaart 0%                                                                        
Fuut 1.68%                                                                        
Gaai 29.38%                                                                        
Gans spec. 0.8%                                                                        
Geelgors 1.09%                                                                        
Geelpootmeeuw 0.03%                                                                        
Geelsprietdikkopje 0.01%                                                                        
Gehakkelde Aurelia 6.82%                                                                        
Gekraagde Roodstaart 0.76%                                                                        
Gele Kwikstaart 0.11%                                                                        
Gele kwikstaart (spec) 0%                                                                        
Gele Luzernevlinder 0%                                                                        
Geoorde Fuut 0%                                                                        
Gewone Dwergvleermuis 3.55%                                                                        
Gewone Oeverlibel 2.57%                                                                        
Gewone Pad 8.58%                                                                        
Gewone Pantserjuffer 0.93%                                                                        
Gewone / Rugstreeppad 0%                                                                        
Gierzwaluw 9.24%                                                                        
Glanskop 1.61%                                                                        
Glassnijder 0.18%                                                                        
Goudhaan 2.03%                                                                        
Goudplevier 0.05%                                                                        
Goudvink 1.69%                                                                        
Grasmus 0.42%                                                                        
Graspieper 0.32%                                                                        
Grauwe Gans 8.2%                                                                        
Grauwe Gors 0%                                                                        
Grauwe Vliegenvanger 0.44%                                                                        
groene kikker-complex 11.61%                                                                        
Groene Specht 6.3%